Festival
Interiérového
Designu

22 — 24 listopad 2019

Katedra dizajnu nábytku a interiéru Technická univerzita vo Zvolene


katedra-dizajnu-nabytku-a-interieru

Takmer päťdesiat rokov vzdelávame v oblasti dizajnu nábytku a interiéru, pomáhame rásť a napredovať talentom. Zameriavame sa na výskum nových zákonitostí a vzťahov v oblasti tvorby obytného prostredia a ich aplikáciu v dizajne nábytku a interiérových prvkov. Našou ambíciou je vytvárať neobvyklé koncepcie, generovať špecifické vlastnosti dreva do novej kvality dizajnu obytného prostredia. Ponúkame študijné témy orientované na problematiku vzťahov človek – prvok – prostredie. Usilujeme o jedinečnosť interpretácie týchto vzťahov a ich transformáciu do tvorby prostredia výnimočnej hodnoty, emócie, estetiky. Poskytujeme vzdelanie v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

Kolekcia sFURNITURE je výberom z prác súčasných študentov katedry. S potešením však uvádzame aj vystavujúce štúdiá a značky, ktoré vzišli z radov našich absolventov: Edgar Ondroušek, DUOMIstudio – Matej Záborský, Ivan Jedinák, MURIENA – Angelika Aková, David Rusnák,  LUVdizajn  – Ľuboslava Vrabcová, SATINdeco – Slavomíra Fodorová, Martina Pančíková.

SK
https://tuzvo.sk/en