Festival
Interiérového
Designu

22 — 24 listopad 2019

PageFive    


mlade-knihkupectvi-a-vydavatelstvi-specializujici-se-na-prodej-a-produkci-vytvarnych-publikaci-autorskych-tisku-a-umeleckych-periodik

Mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Jsou posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury! Striktně se nevymezují vůči vybraným proudům, ale jde jim o možnost nabídnout širokou škálu publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, až po fotografii či poezii. Cílem je skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se přímo podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.

Převážná většina produkce vychází v anglickém jazyce nebo v česko – anglických mutacích a její distribuce je plánována jak v Čechách, tak zahraničí. Spolupráci se zahraničními partnery – vydavatelstvími a knihkupectvími – chápe značka jako prostředek, jak v mezinárodním měřítku propagovat tvorbu mladých českých autorů a výtvarníků. Současně však jako příležitost, jak nabídnout lokálnímu prostředí řadu zahraničních publikací, periodik a materiálů, které nejsou v Čechách běžně k dostání.

Jsme knihkupectvím a vydavatelstvím. Jsme milovníky papíru, umění a vizuální kultury. Jsme prostředím pro setkávání, prolínání, poznávání, čtení i listování. Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.

CZ
Knihy, papírnictví
https://www.facebook.com/pagefive.cz